Vi gör det lättare att ta farväl. Köp och inbyte hos MAN TopUsed.

Gör inget förhastat - undersök möjligheterna till köp eller inbyte av ditt begagnade fordon hos MAN TopUsed. Bra priser oavsett fabrikat, tillverkningsår och påbyggnad


  • Bra priser oavsett fabrikat, tillverkningsår och påbyggnad
  • Fackmässiga värderingar
  • Snabb, okomplicerad och pålitlig hantering
  • Hämtning av fordon eller iordningställande av gratis tillfällig registrering
  • Lösning av befintliga finansierings- eller leasingkontrakt enligt överenskommelse


För mer information, kontakta våra experter på det MAN TopUsed Center som ligger närmast dig. Vi hjälper dig gärna via telefon:

Avgiftsfritt servicenummer:
0800 MAN 1000 eller 0800 626 1000

Till fordonssökaren
Till tjänsterna
Nästa MAN TopUsed Center nära dig